La restauració tot just acabada del Pla de les Hortes, a Súria, que va quedar malmès per sengles vessaments de salmorra el març i el juny del 2023. S’han abocat al lloc noves terres i adob, s’ha esplanat i s’hi han plantat arbres per donar continuïtat al bosc de ribera. En primer terme s’intueix un tamariu, i s’han plantat també plançons de freixe de fulla petita, d’arç blanc i segurament de més espècies. Esperem que no calgui lamentar un tercer vessament de salmorra. (16.01.2024).