Les obres per la construcció d’una captació d’aigua salina a la vora del riu Cardener al Fusteret, a Súria, estan en plena marxa el juny del 2021. L’obra consisteix essencialment en una llarga rasa drenant d’uns 70-80 metres de longitud per uns 2 metres d’amplada i uns 3 metres de fondària, excavada en paral·lel a la vora del riu però aïllada d’aquest per una mota o elevació. La rasa és a la riba esquerra del riu en el sentit de circulació de l’aigua just més amunt de l’àrea d’horts, a banda i banda del lloc on per un costat arriba la canonada del canal de Reguant que creua el riu i per l’altra desemboca el torrent esporàdic de Camprubí que baixa de la font de la Serra.

L’excavació ara oberta mostra la inclinació vers el sud dels estrats de roca, corresponents al flanc sud de l’anticlinal de Súria. S’interpreta que una part de la salmorrada generada al runam del Fusteret circula subterràniament seguint la inclinació d’aquests estrats que s’enfonsen ràpidament i s’incorpora al riu Cardener, també subterràniament, en aquest tram. L’obra ha de captar aquesta salmorra just abans de que s’incorpori al Cardener, bombar-la cap a la planta d’ICL a Súria i introduir-la al col·lector de salmorres evitant que salinitzi el Cardener i el Llobregat.

Actualment, el salt de salinitat més important a tota la conca s’esdevé al riu Cardener a Súria; l’aigua passa d’un valor de 50-60 mg de clorur per litre a Coaner, amunt de Súria, a 300-400 a Antius, avall de Súria. La mesura de salinitat de l’aigua del Cardener presa a Antius el mateix dia 11.06.2021 quan es van obtenir les imatges va ser de 410 mg Cl/L. Si l’obra de captació d’aigua salina aconsegueix el resultat esperat, l’aigua del Cardener reduirà el seu nivell de clorur per sota dels 250 mg Cl/L; després de 100 anys de mineria de potassa, l’aigua del Cardener recuperarà, avall de Súria, la qualitat per poder ser destinada al consum humà mitjançant tractaments convencionals de potabilització.

La captació d’aigua salina al Fusteret s’emmarca en el pla de restitució de la qualitat de l’aigua per donar compliment a la sentència per delicte ecològic del 18.12.2014 del jutjat penal de Manresa, ratificada per l’Audiència Provincial de Barcelona, i en el compromís assumit per Iberpotash-ICL de captar aigües salines, independentment de l’origen que no s’entra a discutir, també fora dels terrenys de l’empresa. Les obres de captació d’aigua salina al Fusteret són dissenyades i finançades per ICL Iberia i executades per Excavacions Mas SA.

La imatge és presa des de la zona del pou IV, el costat oposat al de les obres. (06.2021).