Rastre de sal al torrent de Camprubí (Súria) que s’origina a la font de la Serra. Queden encara al llit del torrent alguns bassals de salmorra a saturació on, a l’evaporar-se aigua amb el sol intens de juny, es forma a la superfície flor de sal -els cristalls laminars, fins i transparents- i es dipositen a les vores petits cristalls de sal, cúbics i ben blancs.

No es té registre de tempestes els dies precedents que puguin haver causat el sobreeiximent de la bassa de recepció. Cal suposar doncs que ha estat una avaria o mal funcionament del sistema de bombeig de la captació de la font saladíssima de la Serra la causa que la salmorra vessés abundosament cap al torrent de Camprubí, el barri del Fusteret i finalment arribés al riu Cardener.

La font de la Serra està intensament salinitzada pel runam del Fusteret. La salmorra arriba a la font per una capa de roca calcària lacustre que enllaça amb la base del runam.

(06.2019) (anàlisi d'aigües)