La captació de la font de la Serra va sobreeixir després de la tempesta a Súria del dia 16.06.15. A la imatge, la traça blanca de sal que uns dies després es podia seguir pel torrent ocasional de Camprubí des de la font de la Serra fins al barri del Fusteret.

Per tant, la salmorra de la font de la Serra va arribar al Cardener. Hom podria pensar que s'ha comès un atemptat ecològic. Cert; però des de la denúncia de Montsalat l'estiu del 2013, Iberpotash capta la seva salmorra que surt a la superfície per la font de la Serra. Aquesta ha estat una situació esporàdica. En canvi, un quants quilòmetres enllà al terme de Callús, igualment salmorra d'origen miner brolla per la font de la Filosa. Però a la font de la Filosa no hi ha cap captació; sistemàticament i des de fa molts anys la salmorra originada al runam de Súria salinitza la riera de Bellver des d'aquest punt fins a la desembocadura al riu Cardener.

Tot plegat per parlar només de la salmorra que es veu en superfície; el riu Cardener també resulta directament salinitzat a l'alçada del barri del Fusteret, on recull subterràniament lixiviats del runam de Súria.

(06.2015) (anàlisi d'aigües)