La font de la Serra, un cop acabada la instal·lació d'una estació de bombeig de la salmorra que en brolla per conduir-la a través d'un tub sota un camí forestal fins a la planta de tractament d'Iberpotash al Fusteret (Súria).

La intercepció de la font de la Serra ha tingut un efecte beneficiós i mesurable a la salinitat del Cardener. Si fins a l'agost del 2013 el salt de salinitat al Cardener era dels 45 mg Cl/L a la ribera de Coaner, abans de Súria, fins a valors quasi sempre per sobre dels 300 mg Cl/L a Antius, avall del Fusteret, un cop captada la font de la Serra, els valors a Antius els mesos de setembre i octubre del 2013 han estat al voltant dels 260 mg Cl/L.

El gruixut estudi d'impacte ambiental que acompanya el pla d'expansió Phoenix no esmenta per enlloc la salinització intensíssima de la font de la Serra pel runam de Súria; tampoc la contempla l'autorització ambiental del 2006. Però la salmorra que brolla a la font de la Serra no pot ser, ni de bon tros, tota la salmorra que des del runam es dirigeix cap a la vall. Al fons de la vall apareixen clapes de sòl nu, sense ni una sola herba, a causa de la salmorra que circula per sota. Tot el cabal de salmorra que segueix el nivell freàtic del torrent de Camprubí i que mai s'ha interceptat, s'incorpora subterràniament al riu Cardener a l'alçada del barri del Fusteret, just allà on desemboca el torrent de Camprubí. L'aigua del riu Cardener pateix un salt tan intens de salinitat al rebre subterràniament la salmorra que circula per sota del torrent de Camprubí que deixa de ser apta per potabilització amb mitjans convencionals. (10.2013) (anàlisi d'aigües) (ruta de la salmorra clandestina del runam de Súria al riu Cardener)