Panoràmica de les instal·lacions mineres de Súria amb el runam salí, la planta de tractament del mineral i l'àrea de vegetació afectada per la pols salina, amb un fragment del bosc de ribera del Pla de Reguant en primer terme. Els lixiviats procedents del runam de Súria majoritàriament van a parar al riu Cardener. La salinitat a l'aigua del riu Cardener incrementa des dels 200 mg de clorurs per litre que porta de mitjana al deixar Cardona fins als 600-800 mg clorurs / litre passat Súria. Riu avall, a Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Manresa, l'aigua del Cardener ja no es pot potabilitzar i ben just si és útil per a regar, a causa de la sal. Per a l'abastiment de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, l'aigua del Llobregat s'haurà de diluir amb la del Ter. Segons càlculs senzills basats en les dades oficials de l'ACA sobre salinitat i cabal mitjans del riu, l'aportació de sal al riu Cardener a Súria s'estima en unes 100.000 tones de sal anuals o, el que és el mateix, en 275 tones per dia. (09.2002)