Rasa perimetral al runam de Súria, impermeabilitzada amb plàstic, just acabada de construir l'any 2005 amb els objectius de recollir les aigües salades superficials que s'escolen del runam per conduir-les al col·lector de salmorres i de delimitar l'extensió del runam.

La zona d'infiltració de l'aigua salada superficial és sobretot la vora de contacte entre la muntanya de residus salins i la terra. Però mentre que en alguns trams la rasa realment ressegueix la vora del runam on pot recollir aigua salada, en d'altres se n'allunya, probablement amb la pretensió d'expandir més l'àrea de runam. Al vessant de runam més proper a la resta d'instal·lacions mineres, el més baix, la rasa s'ha construït a la vora dels residus, on ha de ser. Però no és així a la resta del volt del runam on, en diferents trams, la rasa se'n separa i deixa entremig terreny fondo per on l'aigua salada seguirà infiltrant-se.

Al vessant nord que mostra la imatge, entre el runam i la nova rasa queda una fondalada d'on l'aigua només pot sortir filtrant-se al terreny. Al vessant sud-est, mirant al veïnat de Cerarols, la rasa s'allunya delimitant una extensa àrea de creixement futur del runam del Fusteret de Súria. Per ara doncs, la rasa al vessant sud no treballa.

Aquesta rasa és una de les accions que, com a esmenes per reduir la salinització de les aigües, el dpt. de Medi Ambient va incorporar al programa de restauració de Súria aprovat el juliol del 2003. Caldrà veure quin efecte té tot plegat en l'aportació de sal al Cardener provinent del runam de Súria. Tot i que les dades són encara del tot prematures, no s'ha apreciat per ara cap disminució de l'aportació de sal al Cardener a Súria. En canvi, sí que s'ha constatat una reducció quasi total de la sal que rebia el Cardoner a Cardona, després del seguit d'obres allà realitzades. (anàlisi d'aigües del Cardener). (12.2005)