L'aigua de pluja dissol la sal del runam. A les parts on no s'aboca, el nivell del runam va descendint progressivament, arrossegat per l'aigua. Els testimonis d'alguns materials estranys que com una teulada han protegit la sal de la dissolució permeten mesurar el descens del runam. La imatge mostra una antiga llançadora abandonada al runam de Súria, una autèntica relíquia industrial amenaçada de ser sepultada pels residus que abocarà la llançadora nova, estabilitzada per una xapa metàl·lica que ha protegit de la dissolució la sal de sota. Des del moment quan la vella llançadora es va situar aquí, el runam ha baixat en dos metres d'alçada. Els centenars de milers de tones de sal dissolta i arrossegada per l'aigua que falten han anat a parar al riu Cardener, filtrant-se contínuament davant del barri del Fusteret. (anàlisi d'agües) (12.2005)