El runam salí de Súria ocupa ja unes 27 Has de terreny i acumula uns 25 milions de tones de residus salins. Iberpotash hi aboca diàriament unes 2000 tones, que sumen 0,6 milions més de residus cada any. El juliol del 2003, el dpt. de Medi Ambient de la Generalitat va aprovar un pla indegudament anomenat de restauració que, lluny de garantir que el runam de Súria efectivament es restauri, autoritza l'ampliació de l'extensió del runam. L'ampliació del runam en direcció sud, cap a Cerarols, sepultaria el bosc que veiem en primer terme a la imatge. (10.2004)