Font pública al nucli antic de Santpedor d'on rajava l'aigua del Clot de les Aigües o font de les Escales. A la placa podem llegir "Donatiu de la comissió de vehins de Sampedo residents a Barcelona. Any 1910". A partir de l'any 1980, amb el creixement del runam del Cogulló, la veta d'aigua va quedar salinitzada i inservible. Actualment la font està conectada a la xarxa de Santpedor que s'abasteix de la Sèquia de Manresa. (02.2004) (anàlisi d'aigües)