La riera de Riudor, amb vegetació escassa a les ribes, salinitzada al tram de mas Llussà. Un quilòmetre aigües amunt, prop del mas de Torrebruna, una surgència d'aigua molt salada procedent del runam del Cogulló es filtra i contamina el Riudor. Els masos dels plans de Ridor no poden utilitzar aquesta aigua per regar ni per donar de beure al bestiar. (02.2004) (anàlisi d'aigües)