La surgència d'aigua salada al Riu d'Or, situada poc més amunt de la Caseta de Llussà i descoberta primer al gorg (vegeu foto següent), s'ha anat eixamplant amb el temps. L'any 2008, a la riba esquerra del Riu d'Or i uns 50 metres amunt del gorg, podem observar ja una nova clariana sense vegetació. L'aigua salinitzada, responsable de la mortaldat de la vegetació, brolla del marge sobre el llit del Riu d'Or. Malgrat que la surgència d'aigua salada al toll no s'ha interromput, és en aquesta nova zona on, l'any 2008, el doll d'aigua salada és més evident. Tant el toll com aquesta clariana són els punts on un estrat de roca calcària lacustre, amb capacitat per conduir aigua, és interceptat per la vall del Riu d'Or. (07.2008) (anàlisi d'aigües)