El barri de l'Estació, a Sallent, s'enfonsa poc a poc, en uns punts més en d'altres menys. El motiu és la subsidència del terreny deguda al buidat del subsòl a més de dos-cents metres de fondària durant l'explotació de la mina Enrique, ja abandonada. El moviment del terreny de base ocasiona greus desperfectes als edificis que s'esquerden. Els edificis més afectats amenacen ja la ruïna total. Un d'aquests edificis, situat al carrer Comamala Poal i irreversiblement malmès per la subsidència del terreny, primer es va haver d'apuntalar i finalment enderrocar.

Segons tots els informes tècnics, no hi ha solució possible; una bona part del barri s'ha d'abandonar.

Cal notar que el barri fou construït després del tancament de la mina Enrique, amb les corresponents llicències municipals. Fins i tot quan ja era evident el greu problema de subsidència diferencial del terreny, se seguia construint de nou mentre s'apuntalaven els edificis anteriors i se'n tapaven les esquerdes. L'any 2002, el dpt. d'Urbanisme de la Generalitat va establir la prohibició de construir al barri de l'Estació de Sallent. (09.2003)