Contacte de la base del runam del Cogulló, tot just escapçada per obres de captació de salmorra, amb l’estrat de calcàries amb fissuració identificades en geologia amb el nom de “calcàries del Cogulló” ja abans de l’existència del runam. Al seu temps, l’estudi geològic previ a la instal·lació del runam va informar de la presència d’aquests estrats de roca calcària permeable per on l’aigua circula fàcilment, però en menystingué les conseqüències. En realitat, i com era previsible, la filtració de salmorra generada al runam per aquests estrats de calcària té per conseqüència la salinització total de la riera de Soldevila. (04.2017)