L'extrem oest del runam salí del Cogulló vist des de la vall de Soldevila, a Sallent. Noteu la insignificància del camió de gran tonatge davant de la magnitud del gegantí runam. Malgrat que el TSJC va anul·lar l'autorització ambiental de l'explotació minera de Sallent i que no hi ha cap pla de restauració vàlid sobre el paper, molt menys encara a la realitat, Iberpotash segueix fent créixer i recréixer el runam del Cogulló abocant tones i més tones de residus salins. Aquests residus són els que, transformats en salmorra que circula preferentment a traves de les vetes de calcàries lacustres, aniquilen la riera de Soldevila i tota la vegetació que troben al seu pas. (06.2015)