Estació de bombament d'un dels pous de captació de salmorra subterrània prop de la carena dels Emprius. La bomba envia la salmorra captada en fondària a la rasa perimetral en superfície, des d'on circula fins a la presa situada a la base sud del runam, a la capçalera del torrent de Mas les Coves. En aquesta àrea remoguda i esplanada el bosc havia mort per la surgència de salmorra. (11.2014)