La rasa per recollir salmorra lixiviada del runam de la Botjosa, al seu tram paral·lel a la Sèquia de Manresa, just acabada de construir l'abril del 2014. El sistema constructiu de la rasa perimetral de la Botjosa és més elaborat que el de les predecessores dels runams del Fusteret i del Cogulló; de dins a fora consta d'una cuneta de formigó just a l'angle on comença el dipòsit de sal, una franja drenant de grava amb un col·lector interior i que a la vegada fa la funció de camí de servei i d'una tanca que delimita l'àrea d'afectació. Igual com la conducció que prové de la presa a la base sud del runam del Cogulló, la salmorra recollida del runam de la Botjosa és conduïda a les basses de la planta contigua d'Iberpotash i al col·lector de salmorres. (04.2014).