Rasa autènticament perimetral al voltant del runam de la Botjosa per interceptar i conduir la salmorra lixiviada cap a la planta de tractament del mineral de Sallent, des d'on haurà d'incorporar-se al col·lector general de salmorres fins al mar. La imatge mostra l'extrem nord del runam, prop del barri de la Botjosa, el tram primer i més baix on la rasa ha quedat instal·lada i ja en funcionament. El model constructiu i els materials de la rasa segueixen els que es van utilitzar ja als runams del Fusteret i del Cogulló. Les obres continuen al costat oest del runam, entre la base del runam i la Sèquia de Manresa. (09.2013).