Mortaldat d'arbres a la zona humida vora el Llobregat de La Corbatera (Sallent) a causa d'un vessament de salmorra del col·lector la primera setmana d'agost del 2008. El col·lector de salmorres enterrat a un metre de fondària es va trencar per una junta, sense cap motiu extern, i la salmorra va vessar en gran quantitat. La conseqüència ha estat la mort fulminant de tota la vegetació en una àrea d'aproximadament 200 x 50 metres que inclou àlbers, pollancres, freixes de fulla petita i tamarius, molts dels quals plantats els anys 1996 i 1997 amb motiu de la restauració ecològica d'aquesta àrea. És probable que la taca de mortaldat s'estengui més encara. La recuperació serà lenta perquè el sòl ha quedat salinitzat, abans s'haurà de rentar amb aigua dolça.

Només durant el mes de juliol havíem lamentat ja els vessaments de salmorra del col·lector a Vilafruns (Balsareny), a la torre de la Pobla i uns metres avall sota el pont de la variant de la carretera C-55 (Súria) i a l'Hostal Nou (Callús), a més del desbordament de les captacions que haurien d'haver conduït la salmorra cap al col·lector a Cardona. La desgràcia de la salmorra, la pesta originada per la mineria de Cardona, Súria i Sallent i que s'estén per aqüífers, torrents, col·lectors i rius avall, ha malmès ara La Corbatera.

El col·lector de salmorres fa anys ja que està al màxim de capacitat. Fa anys també que està envellit, amb els materials desgastats per la mateixa salmorra. No és estrany doncs que les avaries i els vessaments siguin cada vegada més freqüents. La salmorra concentrada que hi circula és letal; cada vessament causa la mort de la vegetació i la contaminació del sòl. Però a aquest col·lector envellit, que fa anys que se li ha acabat la garantia, se li demana cada dia més servei i més cabal. No hi ha solucions en origen, llavors l'Agència Catalana de l'Aigua ha de córrer amb les males solucions de canonada final. Fa anys que, només per mantenir el servei actual, el col·lector de salmorres hauria d'haver estat substituït. L'ACA preveu desdoblar el col·lector de salmorres, però tard i malament perquè no veu com renunciar al funcionament del tub actual. Per tant, els següents vessaments de salmorra del col·lector estan assegurats. Qui serà la propera víctima d'aquest joc macabre? Facin les seves apostes! (08.2008)