Mortaldat d'arbres a la zona humida vora el Llobregat de La Corbatera (Sallent) a causa d'un vessament de salmorra del col·lector la primera setmana d'agost del 2008. El col·lector de salmorres enterrat a un metre de fondària es va trencar per una junta, sense cap motiu extern, i la salmorra va vessar en gran quantitat. La conseqüència ha estat la mort fulminant de tota la vegetació en una àrea d'aproximadament 200 x 50 metres que inclou àlbers, pollancres, freixes de fulla petita i tamarius, molts dels quals plantats els anys 1996 i 1997 amb motiu de la restauració ecològica d'aquesta àrea. És probable que la taca de mortaldat s'estengui més encara. La recuperació serà lenta perquè el sòl ha quedat salinitzat, abans s'haurà de rentar amb aigua dolça.

Naturalistes i administracions havien dedicat temps, diners i esforços per la recuperació d'aquest espai, ampliant l'àrea de bosc de ribera. També des de Montsalat havíem organitzat una extensa plantada de tamarius, l'arbrissó que millor resisteix una moderada salinitat al sòl. En un moment, tot ha quedat arrasat. L'indicador proposa un itinerari per veure natura. Ara és un itinerari per lamentar les desgràcies causades per la salmorra de la mineria. (08.2008)