El creixement del runam del Cogulló per l'extrem oest, degut a l'abocament de més i més residus salins llançats des del cim, ha sepultat un tram curt de la rasa perimetral. Les funcions de la rasa perimetral havien de ser la recollida d'aigües salades superficialment lixiviades del runam i la delimitació del propi runam. En realitat, l'aigua que recull la rasa és conduïda cap dins del runam, de manera que més tard apareixerà a un altre punt més baix. Per tant, la rasa perimetral inaugurada amb bombo, plateret i foto amb Honorable Conseller de Medi Ambient no aporta cap control ni tractament efectiu de l'aigua salada. (vegeu fotos anteriors per una explicació més detallada). Els fets demostren ara que la rasa tampoc serveix per delimitar l'àrea de runam, ja que els residus abocats la sobrepassen i sepulten. (12.2007)