Rasa en construcció, en vertical de dalt a baix del vessant de la Malesa, per canalitzar salmorra recollida per la rasa perimetral del runam del Cogulló cap al torrent de Soldevila. La rasa unirà l'extrem nord-oest del runam amb el torrent de Soldevila, al punt on creua el camí vell de Sallent a Santpedor. Actualment el torrent de Soldevila ja no porta aigua, sinó únicament salmorra saturada originada al runam. La rasa pretendrà fer arribar la salmorra al torrent de Soldevila de manera una mica més controlada, sense vessar per tants petits torrents, ni que s'escampi tant subterràniament. Tot i que és probable que aquesta rasa en certa mesura eviti que s'estengui més la mortaldat per la salmorra al vessant nord del Cogulló, el cert és que consolida de fet la situació completament irregular, d'autèntic holocaust, al torrent de Soldevila. La riera de Soldevila és una llera pública, on ningú té llicència per matar. Si bé s'argumentarà que la riera de Soldevila és desviada prop de la desembocadura -de manera precària- cap a la planta minera de la Botjosa i d'aquí al col·lector de salmorres, cal tenir ben presents els seus prop de tres quilòmetres de recorregut abans d'arribar-hi. En aquest tram, la riera de salmorra és pura desolació que contamina el seu entorn. A més, un riu o una riera no són només l'aigua que circula en superfície, sinó també els seus aqüífers associats. La riera de Soldevila no circula damunt d'una llera de plàstic, sinó de terra, gresos i calcàries permeables. La salmorra que arruïna la riera de Soldevila s'escampa també subterràniament, en particular a través de les capes de roca calcària, i reapareixerà aquí i allà salinitzant pous com el del Traval i fonts com la del Borinot, fins a confluir al Llobregat. A la imatge, un tram alt de la nova rasa vertical en construcció, prop de la connexió amb la rasa perimetral del runam del Cogulló. (09.2007)