Després de les pluges de la tardor del 2006, ha aparegut una nova i llarga cicatriu de mort que fendeix tot el vessant de la vall de Soldevila (Sallent) des de dalt al runam del Cogulló fins a baix a la riera. La traça de mortaldat no enganya; la salmorra que ha baixat directament des del runam ha causat aquesta franja de devastació. Cal notar que aquesta nova afectació per salmorra es produeix una vegada s'ha construït una rasa al volt del runam pel costat de la Malesa que, per no ser, ni és perimetral, ni segueix els punts més fondos, ni se sap on condueix les aigües si alguna en recull. El resultat és a la vista: la rasa no capta ni controla les aigües salades del runam, més i més bosc segueix morint de sal a les àrees veïnes del runam i la salinització de les aigües s'escampa i s'intensifica.

(10.2006) )