Vessant nord del runam salí del Cogulló. La morfologia de xaragall d'erosió, gravada al damunt d'aquest vessant per l'aigua de pluja, testimonia la dissolució i l'arrossegament de la sal. La part de muntanya de color blanquinós correspon als residus abocats fa més temps. (06.2005)