El runam salí del Cogulló vist pel vessant d'avanç oest. A la dècada del 2000, el runam del Cogulló ha crescut a un ritme aproximat d'1,3 milions de tones de residus abocats per any, per damunt de terreny que no ha estat prèviament impermeabilitzat. L'empresa minera Iberpotash, responsable(?) d'aquest abocador gegantí, pretén ampliar les 35 Has que ja ocupa actualment fins a les 120 Has. (04.2005)