Detall del runam de la Botjosa, amb la clapa de terra dipositada al damunt. El gruix de terra damunt la sal és, en aquest vessant , de només 20 o 30 cm, però suficient perquè l'herba hi creixi. Al cim del runam la capa de terra deu ser una mica més gruixuda, de l'ordre dels 50 cm. Aquí dalt creixen les canyes, i semblen trobar-s'hi bé. L'experiència demostra que el tapat dels runams per a integrar-los al paisatge és factible i útil i que, amb el clima del Bages, gruixos de terra petits damunt del residu salí permeten ja el creixement de la vegetació. Igualment, al capdamunt del diapir salí de Cardona es pot veure que un sòl d'aproximadament un metre damunt la sal és suficient perquè els arbres i arbusts més comuns, com roures i boixos, hi puguin créixer. (04.2004)