Bassa de salmorres de la planta minera de Sallent. L'estiu del 2001, les filtracions que patia la bassa existent es van fer més i més grans, fins a buidar completament la salmorra continguda al terreny. L'aqüífer salinitzat desguassa al Llobregat. Després d'aquest accident degut al mal estat, la bassa es va refer i impermeabilitzar deixant-la tal com mostra la imatge. Al darrera, el runam vell de la Botjosa, aquest dipositat en terreny sense impermeabilització prèvia. (04.2004)