Detall de l'anticlinal-falla del Guix a la Botjosa (Sallent). Ambdós runams de Sallent, el del Cogulló i el de la Botjosa, estan emplaçats damunt de l'eix d'aquest anticlinal, en una zona doncs d'inestabilitat i de circulació preferent de l'aigua. (09.2003)