Les darreres pomes d'una pomera, morta per l'abocament de salmorra vessada del col·lector nou a Martorell. Com aquesta pomera, molts més arbres fruiters han mort, fulminats per la sal. (08.2011)