Els dos col·lectors de salmorres de la conca del Llobregat, al lloc de fuita de salmorra l'agost del 2011. En primer terme, el col·lector nou, el responsable del vessament de molts metres cúbics de salmorra; darrera seu, de color negre, el col·lector vell. Per una vàlvula del col·lector nou ja feta malbé -pressumiblement per la corrosió de la pròpia sal- va vessar la salmorra que, després d'inundar i devastar la plana agrícola, va desguassar al riu Llobregat. Aquí es va abandonar de mala manera una arqueta del col·lector nou a mig construir. El reixat de ferro rovellat queda com a testimoni de l'arqueta que no es va arribar a construir. (foto Martorell Viu, 08.2011)