Un vessament del col·lector de salmorres, ja antic, va matar un dels grans pollancres catalogat com a arbreda d’interès municipal de Manresa de la riba del Llobregat, poc més avall de la Casa de les Hortes. Anotem la baixa per fuita de salmorra.

El recorregut del col·lector de salmorres es pot seguir per les fuites amb la consegüent mortaldat del bosc de ribera. Cada tapa del col·lector té la seva clapa de bosc de ribera mort al voltant. Vegeu el resultat a les dues tapes de col·lector poc més avall de la Gola del Bigaire a les imatges següents. (06.2021)