Mortaldat el bosc de ribera de la vora del Llobregat poc més avall de la Gola del Bigaire, a Manresa, deguda a un vessament del col·lector de salmorres que al seu dia ens va passar desapercebut.

Aquesta situació que pensaríeu anòmala o excepcional, de fet no ho és tant. Tant la tapa del col·lector situada més amunt, abans de la casa de les Hortes com la situada més avall, a uns 200-300 metres, tenen sengles vessaments antics de salmorra, amb la consegüent mort de trams de bosc on vivien grans pollancres. Vegeu les conseqüències a les imatges anteriors i següents de la galeria. (06.2021).