Operaris del col·lector, equipats amb camions cisterna, buiden el col·lector a través de l'entrada que hi ha al passeig del Riu de Manresa -un passeig interromput per vessades de salmorra del col·lector- a l'alçada de la rotonda de sant Marc, a tocar del Pont Vell, en treballs d'urgència el divendres 10 de juny al vespre.

En pocs dies de finals de maig i primers de juny, la branca del Cardener del col·lector de les maleïdes salmorres ha vessat, com a mínim, en tres indrets del terme de Sant Joan de Vilatorrada i a la plataneda del Pont Nou, al Parc del Cardener a Manresa. La meitat de la plataneda del Pont Nou està tocada de mort. Aquí no ha estat un trencament sobtat, sinó una fuita persistent de salmorra que progressivament ha salinitzat el sòl.

Ja fa masses anys que el territori pateix les avaries contínues del col·lector de salmorres; ja n’hi ha prou. La qüestió és clara i senzilla: si no hi ha un col·lector de salmorres en condicions, no es pot evacuar salmorra; si no es pot evacuar salmorra, no es pot permetre que l’empresa minera la generi ni a les seves plantes de tractament del mineral ni als seus gegantins abocadors de residus salins que temeràriament manté a la intempèrie. Afegim-hi que no tota la salmorra contaminant generada pels abocadors salins es recull i s’envia a través del col·lector envellit. Les anàlisis testimonien que, per circulació subterrània que en un o altre lloc acaba sorgint, dels gegantins abocadors de residus salins se segueix escapant molta salmorra que contamina les rieres de Soldevila, Riudor i Bellver, a més dels rius Cardener i Llobregat, amb perjudicis greus a tercers, al subministrament d’aigua i al medi. Si l’empresa minera no té on abocar els seus residus salins en condicions controlades, tampoc se li pot permetre que generi més residus. És ben clar i així ho han dictaminat els jutges. La resta són actituds meselles o bé mentides patrocinades. (06.2016)