La companyia ferrioviària RENFE utilitza l'andana de l'estació de mercaderies de la Guia, a Manresa, com a magatzem regulador de la sal que transporta. Aquí s'acumulen, en una llarga filera de monticles que es renoven sovint, alguns centenars de tones de sal. El lloc és a la intempèrie i no reuneix cap condició de magatzem, de manera que, quan plou, la sal es dissol i s'arrossega en forma de salmorra. Com a resultat, les vies més properes es mostren completament rovellades per la sal. Més preocupant encara és l'efecte de salmorra a la vegetació, a l'aigua freàtica i al riu Cardener. La mala situació es manté des de fa tant temps que, si no s'observa degradació de la vegetació, és simplement perquè fa anys que no n'hi ha. A la riba dreta del Cardener, al tram que coincideix en paral·lel amb l'escampada de sal de l'estació de la RENFE situada uns metres amunt, el bosc de ribera s'interromp. El bosc no prospera en aquesta riba dreta que hauria de ser fèrtil; el lloc és ocupat únicament pel canyissar, més tolerant a la sal. A la riba esquerra, on sí que creixien els arbres de ribera, el vessament del col·lector de salmorres els va matar. (10.2006)