Bòfia apareguda al mateix llit, ara abandonat, del riu Cardener al seu pas per la zona salina de la Coromina. Esfondraments com aquest amenaçaven en engolir el riu Cardener sencer i enviar-lo cap al fons de les mines. Noteu la presència de les vetes de sal, característiques de l'aflorament salí de Cardona. (06.2003)