Detall de la muntanya de sal de Cardona, amb les seves característiques vetes rogenques i blanques de sal intercalades amb bandes argiloses, i la forma de rascler, resultat de la dissolució per la pluja. (04.1986)