El runam Vell de Cardona, en primer terme, en procés d'explotació per aprofitar la sal i buidar-lo de residus. Darrera seu, de colors bigarrats, apareix la muntanya de Sal. (06.2011)