Després de saltar per la carretera, la torrentada de salmorrada procedent de la conca del runam Nou de Cardona baixa pels carrers de la Coromina, fins a trobar el canal en desús de Palà. El seu rastre tres setmanes més tard encara és ben visible. Haurà afectat baixos d'edificis i contaminat el sòl, abans de salinitzar el Cardener. Al seu pas, la vegetació mor irremissiblement. L'extracció de la sal del runam Nou ha modificat substancialment el seu relleu, convertint-lo en una nova i extensa conca salina exposada a la pluja. Quan plou, l'àrea del runam Nou desguassa salmorra concentrada, concentrada en sal i concentrada en el temps, que baixa en torrent impetuós. Tota aquesta salmorra que hauria de ser captada i incorporada al col·lector, en realitat va al riu Cardener després de passejar-se pels carrers de la Coromina. El despropòsit urbanístic és majúscul. El faraònic desviament del riu Cardener a Cardona no té cap utilitat per la qualitat de l'aigua si les salmorres de la vall Salina i dels runams de Cardona no s'envien cap al col·lector. (07.2008)