Barratge del riu Cardener a Cardona, on és desviat cap a un túnel. El túnel, construït l'any 2000, estalvia al Cardener el pas pel meandre de la Coromina, sota el castell de Cardona. D'aquesta manera s'evita que el riu circuli damunt de substrat salí on, entre les anys 1999 i 2002 hi hagué un episodi de formació de bòfies desencadenat per l'entrada d'aigua dolça a la mina de sal comuna. El riu però quedat absolutament tallat en dues parts inconnexes i el paisatge de la Coromina desfigurat. La imatge, obtinguda 4 anys després de les obres, mostra com, tot i que resten alguns arbres morts, la vegetació de ribera en conjunt s'ha restablert ja. (10.2004)