El runam vell de Cardona, situat al davant de la muntanya de sal, tapa la sortida de la vall Salina i barra el pas del torrent Salat. Observeu la gran bòfia, conseqüència de la dissolució de la sal pel torrent que ha hagut d'obrir-se pas sota el runam. El runam vell dificulta l'accés a la vall Salina i impedeix la vista sencera de la muntanya de sal. Mentre el runam nou de Cardona està en explotació, el vell espera que li arribi el torn. (10.2004)