Boques d'aireació de la nova mina de sal comuna de Cardona, hereva de l'explotació de potassa tancada l'any 1990. Aquesta mina de sal comuna és molt més superficial que l'antiga de potassa, ja que explota la unitat superior de la formació geològica, coneguda precisament amb el nom de sal de sostre. L'any 1999, l'entrada d'aigua dolça a aquesta mina desencadenà un sobtat procés de dissolució i l'episodi de formació de bòfies a la Coromina. Per a estabilitzar la situació, protegir la mina i assegurar la qualitat de l'aigua del Cardener, el dpt. de Medi Ambient de la Generalitat va desviar el riu Cardener sencer, impedint-li el pas damunt del substrat salí del meandre de la Coromina. (10.2004)