El runam abandonat de Vilafruns. Al contacte entre el runam i la terra, l'aigua salada que té un dels seus canals de circulació preferent. (09.2003)