Àrea salinitzada a la vall de Conangle (Balsareny), al sud del runam restaurat de Vilafruns, a unes desenes de metres d’on la Sèquia de Manresa creua en perpendicular el camí que s’hi endinsa i a tocar d’una entrada del col·lector de salmorres. L’afectació al camp és evident i persistent.

La primera impressió és la d’una fuita petita de salmorra del col·lector que té aquí una entrada i una vàlvula. Però una observació més detallada de la topografia de l’àrea afectada, la presència d’unes mates de canyís al seu punt més alt i l’afectació no tan dràstica ni ben delimitada com caldria esperar d’un vessament de salmorra del col·lector fan pensar que segueix encara arribant aquí aigua subterrània salinitzada pel runam de Vilafruns, malgrat els 10 anys transcorreguts des de la seva impermeabilització i restauració. (09.2019)