Inici del col·lector de salmorres a Conangle (Balsareny), amb tot l'entorn afectat per salinitat.

Per aquí circula salmorra filtrada a les instal·lacions mineres de Vilafruns. L'entrada al col·lector intenta captar-la, però ni de bon tros tota la salmorra realment es capta, sinó que de tant en tant una part circula en superfície i, sistemàticament, molt més cabal de salmorra circula pel subsòl. Aquesta salmorra de les instal·lacions mineres que el col·lector no intercepta apareix a la riba esquerra de la riera de Conangle.

Amb la restauració del runam de Vilafruns s'esperava una reducció completa de la salinitat a la riera de Conangle. Però la reducció no és total perquè encara arriba a la riera salmorra filtrada a Vilafruns i que s'ha esmunyit de l'entrada al col·lector. (08.2011)